Ekonomické informace

Aktuální počet návštěvníků: 0% obsazenost: 0 (Areál)
Schválený investiční plán 2024
Schválený odpisový plán 2024
Schválený rozpočet 2024
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026
 
Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh investičního plánu na rok 2024
Návrh odpisový plán 2024
Návrh střednědobého výhledu na rok 2025 – 2026
 
Schválený investiční plán 2023
Schválený odpisový plán 2023
Schválený rozpočet 2023
Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025
 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023
Návrh odpisový plán 2023
Návrh investičního plánu na rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023
Komentář k návrhu výhledu na rok 2024 - 2025
 
Schválený rozpočet 2022
Schválený rozpočet PO 2022
Schválený investiční plán 2022
Schválený odpisový plán 2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024
 
 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022
Návrh odpisový plán 2022
Návrh investičního plánu na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu 2022
 
Schválený rozpočet 2021
Schválený rozpočet PO 2021
Schválený investiční plán 2021
Schválený odpisový plán 2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
 
Schválený rozpočet 2020
Schválený rozpočet PO 2020
Schválený investiční plán 2020
Schválený odpisový plán 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
 
Schválený rozpočet na rok 2019 a SRV 2020_2023_tabulky 
Příloha usnesení 2019_schváleno ZMe
Odpisové a investiční plány PO na rok 2019
Akce z odpisů budov PO 2019
Rozpočet 2020
Odpisový plán 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022
Návrh rozpočtu PO 2020
Investiční plán 2020