STROJNÍK

Aktuální počet návštěvníků: 0% obsazenost: 0 (Areál)

Ředitel AQUACENTRA Teplice, p.o.
Vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

STROJNÍK

Pracovní náplň:
• Zodpovídá za bezporuchový provoz technického úseku včetně kvality vody, kontroluje
množství výměny vzduchu a sleduje teploty v prostorách a bazénech
• Provádí nutnou údržbu a opravy
• Provádí potřebnou běžnou údržbu zařízení celého areálu
• Provádí kontrolu dávkování chemikálií v úpravně vody a plně zodpovídá za kvalitu
vody
• Vede denní záznamy o celém provozu technického úseku, včetně evidence spotřeby
energií
• V případě havárie či poruchy zajišťuje nápravná opatření
• Zodpovídá za včasné provádění revizí a servisů pro jednotlivá zařízení

Požadavky na uchazeče:
• Střední odborné vzdělání – ideálně elektro nebo TZB
• zkušenosti z práce v oboru výhodou
• uživatelská práce na PC (MS Office + obsluha programu Měření a Regulace)
• dobrý zdravotní stav – práce s chemií, směnný provoz
• pracovitost, zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování
• manuální zručnost, logické myšlení a schopnost samostatné práce, spolehlivost
• ochota se dále sebevzdělávat k pracovní pozici
• řidičský průkaz skupiny B

Uchazeč předloží písemnou přihlášku obsahující:
• jméno a příjmení
• kontaktní adresu
• kontaktní telefon a email
• datum a podpis

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis
• kopii dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání
• kopie odborných osvědčení, vhodných pro tuto pracovní pozici

Platové podmínky:
• zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. O platových poměrech ve veřejných
službách a správě a zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
• 7. platová třída
• osobní ohodnocení po zkušební době

Dále nabízíme:
• Příjemné prostředí a kolektiv ve stabilní organizaci
• Příspěvek na stravování
• Příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
• Práce ve směnném grafu
• 5 týdnů dovolené
• Možnost dalšího vzdělávání
Nástup na pozici:
Od 2. 1. 2024. Pracovní smlouva na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na dobu
neurčitou.

Přihlášky se podávají do 30. 11. 2023 do 14.00 hodin v zalepené obálce označené:

Výběrové řízení na pozici STROJNÍK

Osobně na recepci AQUACENTRA Teplice, Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice nebo
písemně poštou na stejnou adresu.
V elektronické podobě lze zasílat pouze prostřednictvím datové schránky.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

Ing. Michael Paraska
ředitel