Provozní řád

Aktuální počet návštěvníků: 8% obsazenost: 26 (Areál) | 6 (Sauna) | 0 (Sauny dětský svět)

Provozní řád suchá sauna

 • Při vstupu i při odchodu se u obsluhy řádně zaevidujte zákaznickou kartou.
 • Při vstupu Vám obsluha sauny zapůjčí prostěradlo ručníky v případě využití infrakabiny nebo podložky v případě využití parní lázně.
 • Cenné věci odkládejte při příchodu do bezpečnostních schránek u recepce.
 • Do potírny vstupujte po řádném osprchování, zcela osušeni a zásadně bez plavek a bez pantoflí.
 • Je dovoleno potírání pokožky krémy určenými pro použití v sauně. Nedovoluje se potírání pokožky jakýmkoliv jiným prostředkem (např. med).
 • Nedovoluje se jakékoliv polévání kamen vodou či jiný způsob zvlhčování sauny.
 • Nedovoluje se vnášení skleněných předmětů do prostoru sauny.
 • Nedovoluje se po dobu pobytu v potírně rušit svým chováním ostatní návštěvníky – např. hlasitý hovor, zpěv, smích, přebíhání po sedácích a další.
 • Nedovoluje se vstupovat do ochlazovacího bazénku bez předchozího osprchování.
 • Nedovoluje se vstupovat do ochlazovacího bazénku v plavkách a pantoflích.
 • Nedovoluje se používání vlastních vonných esencích v potírnách. 
 • V prostorách sauny i celého areálu platí zákaz holení a stříhání nehtů – viz. Návštěvní řád areálu.
 • Při nedodržení těchto pokynů můžete být ze sauny vykázáni a v případě narušení chodu systému sauny, způsobené Vaším nezodpovědným chováním, bude u Vás uplatňována náhrada způsobené škody.

Provozní řád parní lázeň

 • Při vstupu i při odchodu se u obsluhy řádně zaevidujte zákaznickou kartou.
 • Při vstupu Vám obsluha sauny zapůjčí prostěradlo. Ručníky v případě využití infrakabiny.
 • Cenné věci odkládejte při příchodu do bezpečnostních schránek u recepce.
 • Před vstupem do parní kabiny se řádně osprchujte.
 • Do parní lázně vstupujte pouze řádně osušení a zásadně bez plavek a pantoflí.
 • Nemanipulujte se zařízením pro parní lázeň, vše ovládá zaškolená obsluha.
 • Do parní lázně nevnášejte jídlo a pití.
 • Po ukončení lázně se doporučuje ochlazení vlažnou vodou.
 • Při nedodržení těchto pokynů můžete být ze sauny vykázáni a v případě narušení chodu systému parní lázně, způsobené Vaším nezodpovědným chováním, bude u Vás uplatňována náhrada způsobené škody.

Provozní řád sauny Dětský Svět

 • Při vstupu i při odchodu se u obsluhy řádně zaevidujte zákaznickou kartou.
 • Při vstupu Vám obsluha sauny zapůjčí prostěradlo.
 • Cenné věci odkládejte při příchodu do bezpečnostních schránek u recepce.
 • Do sauny vstupujte po řádném osprchování, zcela osušeni a zásadně bez plavek a bez pantoflí.
 • Nedovoluje se používání klasického medu či jiných, než přímo do sauny určených a atestovaných výrobků.
 • Nedovoluje se jakékoliv polévání kamen vodou či jiný způsob zvlhčování sauny.
 • Do prostoru sauny nevnášejte žádné skleněné předměty.
 • V prostorách sauny i celého areálu platí zákaz holení a stříhání nehtů – viz. Návštěvní řád areálu.
 • Při nedodržení těchto pokynů můžete být ze sauny vykázáni a v případě narušení chodu systému sauny, způsobené Vaším nezodpovědným chováním, bude u Vás uplatňována náhrada způsobené škody.

Provozní řád infrasauny

 • Využívání infrakabiny je možno rezervovat u obsluhy sauny.
 • Při vstupu i při odchodu se u obsluhy řádně zaevidujte zákaznickou kartou.
 • Zákazník při vstupu do infrakabiny musí mít 3 ručníky (buď vlastní, nebo lze zapůjčit u obsluhy) – viz. pokyny k využívání infrakabiny.
 • Do infrakabiny vstupujte pouze řádně osušení a zásadně bez plavek.
 • Po ukončení potní kůry se nikdy nesprchujte studenou vodou, nevstupujte do venkovního ochlazovacího bazénku, ale osprchujte se vlažnou vodou.
 • Při nedodržení návštěvního řádu a pokynů pro využívání infrakabiny můžete být z prostoru sauny vykázáni a v případě narušení chodu systému infrakabiny, způsobené Vaším nezodpovědným chováním, bude u Vás uplatňována náhrada způsobené škody.
 • Dodržujte návštěvní řád infrakabiny.
 • Maximální doba potní kůry do 40 minut, 1 – 2 x týdně.
 • Používání 3 ks ručníků: 1 na sezení, 1 na zem pod nohy na odchytávání potu, 1 na otírání potu z těla
 • Dodržujte pitný režim – před, po i v průběhu potní kůry.
 • Využívání infrakabiny se nesmí používat v případě:
  • těhotenství
  • po požití alkoholu
  • silikonových implantátů
 • Po ukončení potní kůry se nikdy nesprchujte studenou vodou, nevstupujte do venkovního ochlazovacího bazénku, ale sprchujte se pouze vlažnou vodou