Provozní řád

Aktuální počet návštěvníků: 0% obsazenost: 0 (Areál)

 I. VSTUP

1. Návštěvní řád venkovního slunění je dodatkem k návštěvnímu řádu
AQUACENTRA a návštěvník je povinen oba řády dodržovat.
2. Venkovní slunění může využívat každý zákazník pouze po registraci a
složení zálohy na recepci. Kapacita slunění je dána kapacitou bazénu.
3. Vstup na venkovní slunění je pouze z bazénové části AQUACENTRA.
4. Vstup branou je povolen pouze pro návštěvníky s kočárky. I pro ně však
platí povinnost registrace a složení zálohy na recepci. Kola se odkládají
v úschovně kol (vstup z parkoviště).

II. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
1. Zákazník využívající venkovní slunění může užívat veškeré další služby,/div>
které AQUACENTRUM uvnitř areálu nabízí.
2. Zákazník využívající venkovní slunění může využívat sociální zařízení
umístěné v prostorách venkovního slunění nebo sociální zařízení uvnitř
areálu.
3. Před vstupem z venkovního slunění do vnitřních prostor bazénu je každý
návštěvník povinen se řádně osprchovat a po té projít brodítkem
s oplachovacími tryskami.
4. V případě použití opalovacích prostředků je zákazník navíc povinen před
vstupem do vody provést řádnou očistu ve vnitřních sprchových kójích.
5. Dětské hřiště – dřevěná sestava – je určeno pro děti ve věku 3-12 let,
přičemž rodiče nebo doprovod nesou plnou zodpovědnost za děti
využívající toto zařízení.
6. Vstup do dětského bazénku je povolen pouze dětem do 10-ti let a pouze
v plavkách a za trvalého dozoru doprovodu.
7. V případě nepříznivého počasí – déšť, bouřka – se venkovní slunění uzavře a
návštěvník musí tyto prostory opustit, dále však může využívat vnitřních
prostor.

III. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
1. Zákaz vstupu návštěvníků, včetně dětí, do vnitřních prostor bez plavek.
2. Zákaz vstupu do vnitřních prostor s jídlem a nápoji.
3. Zákaz vnášení skla do všech prostor AQUACENTRA včetně slunění.
4. Zákaz znečišťování všech prostor.
5. Nesmí být narušován veřejný pořádek a klid ostatních návštěvníků.

Ing. Michael PARASKA